Noardelike Fryske Wâlden Pad

We wandelen door het Nationale Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Een mooi gebied in Noordoost-Friesland. Een kleinschalig landschap, met veel zandpaden en veldwegen. Het is intact gebleven omdat er geen grote ruilverkavelingen waren. We gaan het beleven.

Singelier Folk
Singelier Folk

We passeren een paar bijzondere landhuizen met aangelegde tuinen van tuinarchitect Lucas Roodbaard. Het is ons wat te strak allemaal, wij zijn meer van de elzensingels en houtwallen. Of zoals de Friezen schijnen te zeggen: smȗk. = gezellig.

Flop of top?
Flop of top?

Van flop naar top in Friesland.