Overijssels Havenzatenpad

Het Overijssels Havezatenpad gaat langs een groot aantal havezaten, kastelen en landgoederen die deel uit maken van ons cultureel erfgoed. Deze keer geen zee en strand wat wel? We gaan het beleven!

Je kunnt wel zien aan de benen......
Je kunnt wel zien aan de benen……

Veel afwisselend landschap.

Flierefluiten met het verleden in de kuiten
Flierefluiten met het verleden in de kuiten

Flierefluiten met de kuiten.

Kerkepad
Kerkepad

Zondag, is weer zo’n dag.

Koekoek
Koekoek

Laat ons rustig koekoek zijn.

Ode aan het fluitenkruid
Ode aan het fluitenkruid

Fluitend de dag door.