Bidden helpt?!

Bidden helpt?!

16 november 2019

1. Bij de start.

Als je vraagt wat bidden is, dan horen we vaak: praten met God. Nou zeg je dat heel gemakkelijk: praten met God, maar wat een wonder is dat als je er goed bij nadenkt: dat jij mag praten met God! Er zijn miljarden mensen op aarde. Ik stel me wel eens voor dat dat er vanuit de hemel uitziet als een krioelende mierenhoop, miljarden bladeren op de grond, een wirwar van mensjes. En dan toch dat God jou persoonlijk kent. Niet als een van die miertjes, een van die blaadjes die daar ergens op die grote hoop rondzwerft, maar met naam en toenaam. God pikt je er zo uit. Hij kent je. Hij weet wie jij bent, wat jij doet, waar je mee zit, waar je tegenaan loopt. Tussen al die miljarden mensen ben jij persoonlijk door God gekend – daar kun je je toch alleen maar blij over verwonderen!? Je mag van hart tot hart met God mag praten. Hij is er altijd voor je, heeft altijd oor voor je, nooit klop je tevergeefs bij Hem aan. Je mag heel intiem met Hem zijn: je kunt Hem alles voorleggen, alles bij Hem kwijt, al je geheimen – Hij zal het nooit doorvertellen. Mooi is het je die vertrouwelijke omgang met de Here kent Niet altijd misschien, maar zo nu en dan wel. De opluchting dat je met God iets in vertrouwen kunt delen.

Punt 2

Even stil staan, even schuilen even praten met de Heer. Even luisteren, even huilen dan gaat het wel weer. Even wachten, stil vertrouwen Hij is hier in en om je heen. Kracht van boven, omgeven door Liefde God laat geen mens alleen. Niets meer voelen, en toch weten dat je door God wordt gekend. Hij houd je vast, in licht en duister omdat je voor Hem heel kostbaar bent. Zo ontstaat een gouden randje op een stil moment van de dag. Dan weer opstaan vervuld van vrede dankbaar omdat je leven mag!

Punt 3.

Bidden is praten met God. Maar hoe doe je dat? Dat kan best lastig zijn. Je doet je ogen dicht, je vouwt je handen. Of je heft ze verwachtingsvol ten hemel. En dan? Waar denk je dan aan? Wat zeg je dan? Soms komen de woorden vanzelf. Maar misschien ook niet. Soms ben je te moe om te bidden. Of is het te druk in je hoofd. Soms zie je jezelf zitten en hoor je jezelf praten – tegen wie eigenlijk? (de bekende muur!?) Toch: blijf het wel doen. Zoek de vertrouwelijke omgang met de Here. Want de heilige Geest komt ons in onze zwakheid te hulp: (Romeinen 8:26) wij weten niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten… In zijn Bergrede leert Jezus je ook dat een gebed niet pas goed is als je heel mooi kunt bidden, of met allemaal deftige dure en indrukwekkende woorden. Daarvan komt God in elk geval niet onder de indruk. Bid maar gewoon eenvoudig, zeg maar wat je op je hart hebt. Want jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor je het Hem vraagt! Blijf het doen, bidden. Blijf ‘in contact’ met God, want je weet: een relatie die je niet onderhoudt… Blijf bidden. Want bidden helpt – echt! Zoek nu een mooi herfstblad en neem het mee.

Punt 4.

Laat aan God over hoe Hij je gebed verhoort jij praat met God, maar God praat niet terug – niet rechtstreeks nee, maar wel via de Bijbel en door de heilige Geest je praat met God, maar je merkt niet dat Hij reageert – nou ja, soms wel (gebeurt echt wat je gevraagd hebt), maar idd: soms (heel vaak) ook niet – of niet meteen God is God – da’s altijd belangrijk om te beseffen, en Hij is je Vader in de hemel je moet God daarom niet voorschrijven hoe het moet gaan – je mag wel je verlangen, wat je graag wilt met Hem delen, maar misschien vindt God het wel beter dat je niet krijgt waar je om vraagt – daar moet je wel ruimte voor laten (hoe moeilijk misschien ook)

Ik vroeg om kracht Ik vroeg om kracht en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om me te leren die op te lossen Ik vroeg om voorspoed en God gaf me hersens en spieren om mee te werken Ik vroeg om moed en God gaf me gevaren om te overwinnen Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen Ik vroeg om gunsten, en God gaf me kansen Ik kreeg niets waarom ik vroeg Ik kreeg ALLES wat ik nodig had (pater Damiaan)

Punt 5.

Psalm 27

Vers 1

God is mijn licht, mijn heil; wien zou ik vrezen? Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood; Mijn levenskracht; ‘k heb niet vervaard te wezen: Hij is’t ,die mij beveiligt voor den dood. Wanneer de macht der bozen sloeg aan ’t woên, En aanrukt’, om zich met mijn vlees te voên. Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat, Den voet, en viel; omdat het God verlaat.

Vers 5

Mijn hart zegt mij, o HEER ,van Uwentwegen: “Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht”, Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen Alleen bij U, o bron, van troost en licht! Verberg toch niet Uw oog van mij, o HEER! Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer. Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet.

Vers 7

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: Hij is getrouw, de bron van alle goed; Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

Afsluitend Gebed.

Vader hoe kent u ons? We worstelen met wie we zijn, soms vragen we ons af waarom we hier op aarde zijn. In de onrust en herrie van het leven zijn we u vaak kwijt, waar vinden we u? We vragen ons soms af of u luistert, of u ons ziet, wat u met ons leven wilt? U spreekt van genade, hoe geven we dat in ons leven vorm? We willen zijn zoals U en zo vaak lukt dat niet. U gaf ons Uw zoon, we zouden daar onuitsprekelijk blij mee kunnen zijn maar weten vaak niet hoe. Hoe kunnen we Uw kind worden en U van harte liefhebben? Vaak hebben we meer vragen dan antwoorden, wilt U ons daarmee helpen? Geef dat we U vinden, geeft U ons antwoord op de vragen die we in ons leven zoveel hebben. Geef Vader dat we in vertrouwen wachten en op zoek gaan naar dat wat U van ons vraagt in alle dingen van het leven. Dank dat we vragen en onzekerheden bij u mogen brengen. Dat we boosheid en frustratie ook bij u mogen neerleggen. Geef dat we dat blijven doen, in vertrouwen dat U antwoord geeft op uw tijd en manier. Amen.

Eindpunt; zoveel vragen, God geeft antwoord!

Aan jou zijn unieke kind zoals hij ook aan ieder blad, (wat heb je in je hand?) aandacht geeft!

MIJN KIND, Je kent Mij misschien niet, maar Ik ken je door en door (Psalm 139 vers 1) Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat (Psalm 139 vers 2) Alles wat je doet is bij Mij bekend (Psalm 139 vers 3) Want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld (Genesis 1 vers 27) Voordat je verwekt werd, kende Ik je al (Jeremia 1 vers 5) Je bent geen vergissing (Psalm 139 vers 15) Ik heb je prachtig gemaakt (Psalm 139 vers 14) Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder (Psalm 139 vers 13) Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde (1 Johannes 3 vers 1) Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen (Matteüs 7 vers 11) Want Ik ben de perfecte Vader (Matteüs 5 vers 48) Ik geef je wat je nodig hebt (Matteüs 6 vers 31-33) Ik denk oneindig veel aan je (Psalm 139 vers 17-18) Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen (Jeremia 32 vers 40) Want je bent mijn kostbare bezit (Exodus 19 vers 5) Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden (Deuteronomium 4 vers 29) Ik ben de Vader die je troost in al je verdriet (2 Korintiërs 1 vers 3-4) Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je (Psalm 34 vers 19) Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik jou gedragen (Jesaja 40 vers 11) Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van mijn Zoon, Jezus (Johannes 17 vers 23) Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant sta en niet tegenover je (Romeinen 8 vs 31) En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk (2 Korintiërs 5 vers 18-19) Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen (Romeinen 8 vers 31-32) Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen (2 Korintiërs 5 vers 18-19) Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook (1 Johannes 2 vers 23) Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt (Lucas 15 vers 7) Mijn vraag is: Wil je mijn kind zijn? (Johannes 1 vers 12-13) Ik wacht op je… (Lucas 15 vers 11-32) Je Vader.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *