Juich en zing vrolijk

Juich en zing vrolijk

We beginnen vandaag met lezen uit Jesaja 12, ik deel het maar met jullie want het past er zo mooi bij. Want dankbaar zijn we en vrolijk ook, om vele redenen zoals ik jullie zal laten weten. Onthoud even: vertrouwen hebben en geen angst hebben.

Danklied van de verlosten
Op die dag zult u zeggen:
Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent,
maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij.
Zie, God is mijn heil,
ik zal vertrouwen en geen angst hebben,
want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE,
en Hij is mij tot heil geworden.
U zult met vreugde water scheppen
uit de bronnen van het heil.
Op die dag zult u zeggen:
Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan,
maak Zijn daden bekend onder de volken,
roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is.
Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan.
Laat dit bekend worden over heel de aarde!
Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion,
want groot in uw midden is de Heilige van Israël.

We starten in Nazareth waar we vanuit Kana met de bus zijn aangekomen. We tanken er wat extra brandstof in en gaan welgemoed op weg. De start gaat niet zo goed, we moeten door een bouwterrein en daar zijn de aanwijzingen niet meer te vinden. We ploegen wat door de heuvels en uiteindelijk is er iemand van de groep die weer een geel/ wit teken in het zicht heeft. Gelukkig!
Dan volgt ook al snel een beetje een rotsachtig paadje door de heuvels van Nazareth richting Zippori. Een paadje met duizenden bloemen die nog prachtig in bloei staan.  Even later over de heuvel opnieuw een overweldigend uitzicht op het landschap met weer duizenden bloemen. Wat een jaargetij; lente. Hij heeft grote dingen gedaan op deze aarde. Want ja, zo zie ik toch telkens ook de wonderen in de natuur.
Zippori is een oude stad, nu ruïne die te bezichtigen is. Het is mogelijk dat Jezus, samen met zijn vader Josef gebouwd heeft aan deze stad. Of het waar is, cultuur historisch de moeite waard maar qua Bijbels besef, ach nee. We kiezen er voor om toch door te lopen en niet te gaan kijken. De route is nog niet op de helft en we willen naar de avonddienst in Tiberias van de Scottisch Church.
Vanuit Zippori gaat het kilometers door een dennenbos. Ik wist niet dat ze dat hier ook hadden. Kleine kanttekening: qua milieubeheer een regelrechte ramp. Wat we daar zien aan afval!  Koelkasten, banken, speelgoed, tapijten, huisvuil en ik weet al wat niet meer. Echt heel verdrietig in zo’n prachtig natuur gebied. Maar goed tussen de afval door genieten we van de omgeving hoor.
Dan wandelen we weer een Arabisch dorp binnen, Mash’had. Weer veel vriendelijk groetende mensen; shaloom! We zijn een bezienswaardigheid, in onze westerse kleren en ons Europees uiterlijk, denk ik. Vanuit dit dorp dalen we af naar Kana. Daar waar het wonder met de wijn heeft plaats gevonden. Tja, daar wandel je dan zo maar in je korte broek voorbij.
We vinden onze auto terug en rijden naar de kerk.

Vanavond en morgen een bijzondere dag. Jom Hasjoa – herdenking van de holocaust.
De predikante begint haar preek ermee; het is een beladen dag. Maar we lezen ook uit het Johannes evangelie, Jezus komt na de opstandig bij zijn angstige discipelen. We moeten niet angstig zijn, Hij ontmoet ons met de woorden: vrede zij u. Dat geldt ook voor christenen in heel de wereld (de Kopten in Egypte, na de aanslag), voor ons. Hij is er bij. Hij, Jezus uit Nazareth.
Komt binnen hoor jongens, vooral ook als je hier bent. Begrijpen jullie wel toch?
We sluiten in de kerk af met: Accept our thanks for all you have done. Our hands were empty, and you filled them. (God, accepteer onze dank voor alles wat u deed. Onze handen waren leeg en u vulde ze.)
Dag met vele hoogte punten, afsluiting met het avondmaal. Hoe vol kan je je handen hebben?!

Juich en zing vrolijk Juich en zing vrolijk Juich en zing vrolijk Juich en zing vrolijk Juich en zing vrolijk Juich en zing vrolijk Juich en zing vrolijk Juich en zing vrolijk Juich en zing vrolijk

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.